HASTALIKLAR

BALANİT
 • BALANİT (PENİS BAŞI VEYA PENİS UCUNUN İLTİHAPLANMASI)
 • Tanım- Belirtileri nelerdir?
 • Çocuklarda ve sünnet olmamış erkeklerde sık görülen penis başı veya penis ucunun iltihaplanmasına “balanit” denir. En sık belirtisi penis başında veya penis ucunda kızarıklık, tahriş, akıntı ve şişliktir.
 • Nedenleri nelerdir?
 • Balanitin temel nedeni kötü hijyendir. Kötü hijyen bölgede zararlı bakterilerin çok üremesine yol açar ve bu durum enfeksiyona neden olabilir. Sünnet derisinin altındaki hassas cildin düzenli olarak yıkanmaması nedeniyle ter, birikinti, ölü deri ve bakterilerin sünnet derisinin altında birikmesine ve tahrişe sebep olmasıyla iltihaplanma gerçekleşir.
 • Penis ucunda veya sünnet cildindeki yaralanmalar da şişliğe yol açabilir. Penisin aşırı yıkanması, temizliğinde sabun ve diğer tahriş edici ilaçların kullanılması, penise sürtünen kumaşın tahrişi, idrar yolu enfeksiyonları, iç çamaşırın temizlenmesi ve ya yapımında kullanılan kimyasal maddeler, balanitin diğer nedenlerinden sayılabilir. Enfeksiyon her zaman eşlik etmez. Enfeksiyon balaniti, maya, mantar, bakteri ya da virüsten kaynaklanabilir.
 • Laksatifler, uyku hapları, ağrı kesiciler ve antibiyotikler gibi bazı ilaçlar bir yan etki olarak balanite neden olabilir.
 • Tedavi nasıl yapılır?
 • Herhangi bir tedavi seçeneği uygulamadan önce parfümlü sabun, losyon veya pudra gibi tahriş edici maddelerden kaçınmak önemlidir. Tedavisi asıl sebebe bağlıdır. Eğer enfeksiyon varsa tedavi uygun antibiyotik veya mantardan kaynaklanıyorsa mantar karşıtı ilaçla tedavi edilir. Sıcak oturma banyosu ve lokal pomadlar da semptomatik tedavide etkilidir.
 • Acil sünnet gerekli mi?
 • Hastanın acil olarak sünnet olmasına gerek yoktur fakat şiddetli veya ısrarcı iltihaplanma halinde sünnet tavsiye edilebilir. 
 • Tedavi edilmezse neler olabilir?
 • Aşırı kaşıntı, döküntü, ürtiker ve enflamasyonlu cilt gibi alerjik dermatit belirtileri nedbeleşmeye yol açabilir. Penis açıklığında nedbe dokusu açıklığın daralmasına neden olabilir. Bu durum uzun süreli rahatsızlığa ve idrar yaparken zorluğa neden olabilir. Kronik balanit geçirme sonucu fimozis gelişebilir.
 • FİMOZİS:
 • Sünnet derisinin ucundaki açıklığın bebeğin idrar yapmasını güçleştirecek ve buna bağlı olarak sık sık sünnet derisi enfeksiyonu geçirmesine neden olacak kadar dar olması durumudur.  İşeme sırasında sünnet derisinin balonlaşması tipiktir. Bu müdehale gerektiren bir durumdur. Fakat yenidoğanların %96’sında fimozis vardır. Yaşamın ilk yılında sünnet derisinin penisin gerisine çekilmesi erkek çocukların yalnızca %50’sinde mümkünken, bu oran 3 yaşın sonunda %89’ yükselir. Bu ise normal bir durumdur. Tedavisinde topikal steroidli ve ya steroidsiz kremler ve ya sünnet işlemi uygulanır.
 • PARAFİMOZİS:
 • Aşırı dar olan sünnet derisinin penisin arkasına kadar çekilip, geri gelememesi durumudur. Penis ucu sıkışır ve ödem gelişebilir. Tanısı fizik muayene ile konulur. Acil müdehale gerektirir. Müdehale edilmemesi durumunda penis ucunda  gangren oluşabilir. Genellikle sedasyon altında deri eski haline getirilir. Bu mümkün olmadığı durumlarda dorsal slit ve ya sünnet ile tedavisi yapılır.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak verdiğimiz hizmetle, balanit, fimozis ve parafimozis hastalarının 7 gün 24 saat tanı ve tedavisini yapmaktayız.