HASTALIKLAR

Biofeedback Tedavisi Nedir?
Biofeedback Tedavisi Nedir? İşlem nasıl uygulanır?
  • Biofeedback, bağırsağın yeniden eğitimini kapsayan davranışsal bir tedavi yöntemidir. En sık gaz ve gayta kaçırma, kronik kabızlık şikayeti olan hastalarda uygulanmaktadır. Bu tedavinin temel amaçları, defekasyon esnasında pelvik taban kaslarını ve anal sfinkteri gevşetebilmek, rektoanal koordinasyonu sağlamak ve rektal duyarlılığı geliştirmektir.Yanlış öğrenilmiş olan ıkınma hareketlerinin doğrusunun öğretilmesi, makat kaslarını güçlendirici egzersizlerin detaylıca anlatılması gibi, bağırsağın yeniden eğitimini kapsayan davranışsal bir tedavi yöntemidir. Bu tekniklerle beraber, sağlıklı bağırsak fonksiyonları için olması gereken diyet ve yaşam tarzı ve makat ve pelvik taban kasları egzersizleri sözel tarzda biofeedback tedavileri ve bilgisayar programlarıyla yapılan görsel/ işitsel biofeedback tedavileri de uygulanabilmektedir. Biofeedback tedavisinden ortalama 6 ay sonra tekrar anorektal manometre  ile hasta değerlendirilerek, mevcut durumu tedavi öncesi değerler ile karşılaştırılır.

İşlem nasıl uygulanır?

  • Hasta sırtüstü yatar pozisyonda dizleri bükük pozisyona getirilmektedir. Makat içine basınç ölçen makat probu yerleştirilir. Ayrıca makat etrafına kasların gücünü ölçebilmek amacı ile bir prob yerleştirilir. Hasta özel programların yüklendiği bilgisayarı görebilecek şekilde yalancı tuvalet şeklindeki sandalyeye oturtulur. Programın tekniği ve mantığı anlatılarak, hastadan makat kaslarının kasılıp gevşetmesi istenir.  İlk yapılan teste ‘eşik testi’ adı verilir ve bu esnada maksimum kasma ve minimum gevşeme ölçülür. Bunu takiben hastaya makatını sıkabileceği kadar dayanması tembihlenir ve ‘tahammül sıkma basıncı’ ölçülür. Hastaya göre belirli değişiklikler yapılarak sıklıkla makatı 5 saniye kadar kasma ve 10 saniye kadar gevşetme toplam 8 kez yapılır.
  • Her tedavi seansı yaklaşık 30-45 dakika sürmekle beraber ideal tedavi seans sayısı, hastadan hastaya farklılık göstermek kaydıyla ortalama 4-6 seansta bu egzersizler eşliğinde makat kasları ve dışkılama işlemi güçlendirilmeye çalışılıyor.
  • Hastalara arada başarısız olunabileceği ve bir defa egzersizin tam olarak sonuca ulaşmamasının, başarısızlık olarak kabul edilmemesi ve özellikle gastrokolik (mide-bağırsak) refleksin uyarıldığı dönem olan yemek sonrasında, tekrarlanması önerilir.
  • Gaz ve kaka kaçırma gibi durumlarda başarı şansı %50’lerde olup, kabızlıkta biofeedback tedavisi ile % 60-90 başarı elde edildiği bildirilmektedir.