HASTALIKLAR

Hipospadias nedir?
Hipospadiasın nedenleri nelerdir? Hipospadias nedir? Hipospadias nasıl tedavi edilir?Başarılı bir ameliyattan beklenen nedir?

Hipospadias nedir?

 • Normal bir pipide (penis) idrarın çıkış deliği (üretral mea) penisin en uç kısmında yerleşmiştir. Hipospadiasta ise, idrar çıkış deliği penis başının ya da  gövdesinin alt yüzünde yer alır. Bu delik ile penis ucu arasındaki idrar kanalı oluşmamıştır. Sünnet derisi genellikle yarımdır ve penisi şapka gibi örter(“Yarım sünnet”).
 • İdrar deliğinin penise anormal olarak açıldığı yere göre hipospadias da distal, orta ve proksimal olarak sınıflandırılmaktadır. Penisin baş kısmında yer alan ancak uç kısmında oluşmayan idrar deliği olabileceği gibi penis gövdesine hatta perine bölgesine açılan hipospadias durumları da görülebilmektedir.
 • Bazı durumlarda penisin sertleşmesi (ereksiyon) esnasında penisin düz olmadığı, aşağı ve  öne doğru kıvrıldığı (kordi) görülür. İdrar deliği penis ucundan ne kadar uzaksa, kordi adı verilen bu eğrilik daha fazla olur. İdrar deliğinin normal yerinde olmaması ve penisteki eğrilik, çocuğun  idrar yapması ve evlendikten sonra cinsel hayatında sorunlar yaratabileceği için bu durumun ameliyatla düzeltilmesi gerekmektedir.

Hipospadiasın nedenleri nelerdir?

 • Henüz tam olarak bilinmemektedir. İdrarın penis içinde akışını sağlayan kanala üretra diyoruz. Hipospadiaslı çocuklarda anne karnında iken üretranın gelişmesinde  bir sorun vardır ve üretra normalde penisin en uç kısmına açılacakken hipospadiaslı hastalarda daha geri planlarda açılmaktadır. Bu durumun çocuğun anne karnında iken hormonal uyarıların yetersiz olması sonucu geliştiğine dair çalışmalar vardır. 300 erkek çocukta bir görülen bir anormalliktir. Distal tip dediğimiz hafif olgular daha sık görülmektedir.
 • Ağır durumlar bazan cinsiyet gelişim bozuklukları ile birlikte olabilmektedir ve ağır hipospadiası olan çocukların cinsiyet gelişimi açısından da araştırılması gerekebilir. Özellikle ağır hipospadiası olan ve testislerinden biri ya da her ikisinin inmediği tespit edilen çocukların cinsiyet gelişimi ve diğer ürolojik anormallikler açısından mutlaka araştırılması gerekir.

Hipospadias nasıl tedavi edilir?

 • Hipospadiasın tedavisinde amaç,  ameliyatla anormalliğin düzeltilmesi ve penisin normal şekle getirilmesidir. Hipospadias ameliyatlarının teknik incelikleri vardır ve özel uzmanlık gerektirir. Bu nedenle hipospadias ameliyatların deneyimli çocuk ürologu ya da çocuk cerrahları  tarafından yapılması gerekir. Ameliyat çoğu kez büyütmeli gözlükler kullanılarak ya da mikroskop altında yapılır. Yanlış yapılmış ameliyatlar geri dönüşümü olmayan sorunlara neden olabilmektedir. Hipospadias ameliyatlarında sünnet derisi de oluşturulan yeni üretranın üzerine ikinci kat destek dokusu olarak  kullanıldığı için, hipospadiası olan çocukların sünnet edilmesi önemlidir. Ameliyat esnasında penisteki eğrilik (kordi) de düzeltilir. Hipospadias ameliyatı için en uygun yaş 6-18 ay arasıdır. Bu dönem çocuğun psikolojik olarak en az etkilendiği, ameliyat sonrası bakımın en rahat olduğu yaş dilimidir. Bu yaşı geçen çocuklarda zaman sınırlaması yoktur. Tanı konulduğu anda ameliyat planlanır.
 • Hipospadias cerrahisinde üretral açıklığın durumuna göre tek ya da iki safhalı ameliyatlar yapılır. Hipospadias cerrahisinde son yıllardaki gelişmeler birçok vakada tek safhalı ameliyatla düzeltmeyi mümkün kılmıştır. Ameliyat genellikle 1-3 saat süren tek seansta tamamlanır.  İdrar deliğinin penisteki yerleşim yerine göre sondalı ya da sondasız ameliyatlar yapılır. Sondasız ameliyatlarda kapalı pansuman yapılıp hasta aynı gün eve gönderilir. 
 • Üç gün sonra kontrole çağrılıp pansumanı açılır, idrar yaptığı gözlendikten  sonra eve gönderilir. Sondalı ameliyatlardan sonra bebeklerde çift bez kullanılarak sondalı olarak eve gönderilir.
 • Büyük çocuklarda ise sonda penis başına yakın kısımdan kesilerek çocuğun ayaktan kendi kendine idrar yapması sağlanmak suretiyle eve gönderilir. Hastanın ameliyattan 5-7 gün sonra sondası çıkarılır ve banyo yapmasına izin verilir. Ameliyattan sonra erken dönemde penis başında şişlik ve ödem oluşabilir ancak herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan birkaç gün içinde düzelir. Ameliyatta kullanılan dikişlerin tümü de kendiliğinden eriyen dikişlerdir ve dikiş alma gibi bir durum söz konusu değildir.  Hipospadias ameliyatı olan çocuklar 3 hafta ve 6 ay sonra tekrar kontrole çağrılarak fonksiyonel ve kozmetik açıdan sonuçlar değerlendirilir.

Başarılı bir ameliyattan beklenen nedir?

 • Hipospadiasta düzeltici ameliyattan amaçlar,  idrar deliğinin penisin uç kısmına taşınmış olması,  düz ve dar olmayan bir idrar deliğinin oluşturulması, penis başının konik biçimde güzel görünümlü olması, penisin de düz ve  fonksiyonel olarak da sorunsuz olması gerekir. İlk ameliyatın başarılı olması çok önemlidir. Eğer ilk ameliyat başarısız olursa  daha sonra yapılacak düzeltici ameliyatlarda arzu edilen sonuçları almak zor olur. Başarısız bir hipospadias ameliyatından sonra çocuk, defalarca düzeltici ameliyat geçirmek zorunda kalabilir.

Hipospadias ameliyatı sonuçları nasıldır?

 • İdrar deliğinin penisteki açıldığı yere göre ameliyat   sonuçları değişebilmektedir. İdrar deliğinin penisin uç kısmına yakın olan durumlarda  ameliyat sonuçları mükemmeldir ve herhangi bir sorun yaşanmaz. Ancak daha geride olan durumlarda %20 oranında  fistül, darlık gibi komplikasyonlar görülebilmektedir ancak bunların da tedavisi mümkündür. Bu durumlarda düzeltici bir ameliyat için ilk ameliyatın üzerinden 6 ay geçmesi gerekir. Ancak özellikle ilk ameliyatın başarısı sonuçlar üzerinde en etkili faktördür. Bunun için çocuğunuzun bu konuda tecrübeli bir çocuk üroloğu ya da çocuk cerrahı tarafından ameliyat edilmesi son derece önemlidir.
 • Uygun yerde ve bu konuda tecrübeli bir çocuk cerrahı ya da çocuk üroloğu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir hipospadias ameliyatı sonrası çocuklar tamamen normal duruma dönerler. İdrar yapmada ve ileride cinsel hayatta herhangi bir sorun yaşamazlar.
 • Çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu günler temenilerimizle....
 •  
 • Medivia Hospital Çocuk Cerrahisi Bölümü