HASTALIKLAR

İNVAGİNASYON NEDİR?
 • İnvaginasyon barsakların birbirinin içine geçmesi durumudur. Acil şartlarda ameliyat edilmediği durumda barsak tıkanıklığı, kanama, barsak kanlanmasının bozulması ve barsağın  delinmesine yol açmaktadır. 3 ay-3 yaş grubunun en sık barsak tıkanıklığı nedenidir. Genellikle idiopatiktir (bilinen herhangi bir neden olmadan gelişir). Bunun dışında en sık ince barsakta bazı insanlarda bulunabilen çıkıntı (Meckel divertikülü) nedeniyle olabilir.

NASIL TANI KONUR?

 • Karın ağrısı, kusma, kanlı kaka yapma şikayeti olan çocuğa yapılan karın ultrasonografisi ile tanı konur. Göztepe Çocuk Cerrahisi kliniğinde invaginasyon tanısı gecikmeden konulmaktadır.

AMELİYAT GEREKLİ MİDİR ?

 • Erken vakalarda ultrasonografi eşliğinde makattan sıvı veya hava verilerek tedavi denenebilir. Verilen maddenin iç içe geçmiş barsağı açarak tıkanmanın ilerisine geçmesi tedavide başarılı olunduğunu gösterir. Şayet bu yöntemle başarılı olunmazsa ameliyat şarttır. Ameliyat yapılmazsa barsağın kanlanması bozulup delinebilir.

AMELİYAT NASIL YAPILIR ?

 • Göbeğin sağ üst tarafından yapılan kesiyle karına girilir ve içi içe geçmiş barsak kısmı bulunup açılır. Eğer kanlanması bozuk bir barsak kısmı varsa bu kısım çıkarılır ve uçlar birbirine dikilir. Göztepe Çocuk Cerrahisi kliniğinde her türlü tedavi yöntemi başarıyla uygulanmaktadır.
 • AMELİYATTAN SONRA BİZİ NELER BEKLİYOR ?
 • Ameliyat sonrası hasta Çocuk Cerrahisi servisinde takip edilir. Ameliyattan burnundan midesine uzanan bir sondayla çıkar. Eğer barsak çıkarmak gerekmemişse ameliyatın ertesi günü burundaki sonda çıkarılıp hasta beslenir. Barsak çıkarılması ve onarımı işlemi yapılmışsa bu süreç daha uzun sürer

AMELİYATIN OLASI KOMPLİKASYONLARI NELERDİR ?

 • Ameliyattan sonra ameliyat bölgesinde şişlik görülebilir. Bu durum geçicidir.
 • Ameliyat bölgesinde kanama veya kan birikmesi (hematom) oluşabilir.
 • Ameliyat bölgesi enfekte olabilir (mikrop kapabilir).
 • Ameliyat yerinden fıtık gelişebilir.
 • Ameliyat sonrası tekrar barsaklar iç içe geçebilir.
 • Eğer anastomoz (barsakların birbirine dikilmesi) yapıldıysa burdan kaçak olabilir. Bu hattan cilde ince bir bağlantı (fistül) gelişebilir. Bu nedenle tekrar cerrahi gerekebilir.
 • Cerrahiye bağlı barsak yapışıklığı gelişebilir. Bu durumda da hastanede yatarak izlenmesi ve ameliyat olması gerekebilir.