HASTALIKLAR

Ürodinami Nedir?
Ürodinami Nedir? Ürodinami kimlere yapılır? Ürodinami Nasıl Yapılır? Biofeedback Eğitimi Nedir?
 • Mesane idrar depolanma ve boşaltmasını yapan organımızdır. Mesane, üretra (idrar kanalı) ve sfinkter kasları(idrar kontrolünü sağlayan kaslar) ahenk içinde çalışarak idrar tutabilmemizi ve kendi istediğimiz zamanda idrarımızı boşaltmamızı sağlarlar. Mesanenin düzgün çalışması kuru kalmayı sağlamanın yanında, idrar yolu enfeksiyonlarının gelişmesini de engelleyici önemli bir faktördür.
 • Ürodinamik incelemeler mesanenin fonksiyonlarını değerlendirir, normal/anormal çalışma durumlarını tanılar, ve tedavi için yol gösterirler. Ürodinamik incelemeler mesane kapasitesi, mesanenin dolum sırası ve sonundaki basınçları, dolum sırasında oluşabilen kontrolsüz kasılmaları, idrar kaçırmayı, işeme fonksiyonları, işeme sonunda mesane içinde kalan artık idrar miktarı gibi durumları değerlendirir.

Ürodinami kimlere yapılır?

 • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenler
 • Altını ıslatan – idrar kaçıranlar
 • İşeme bozukluğu olanlar
 • İdrar kanalı darlığı – tıkanıklığı olanlar
 • Anüsü kapalı (Anal atrezi) doğanlar
 • Spina Bifida (omur açıklığı) ile doğanlar
 • Omurilik felçliler
 • Doğuştan mesane açıklığı olan hastalar

Ürodinami Nasıl Yapılır?

 • Göztepe Çocuk Cerrahisi kliniğine Ürodinamik inceleme için başvuran hastalara işlemden bir hafta önce tam idrar tahlili ve idrar kültürü yaptırılır. Aktif idrar yolu enfeksiyonu olan hastalara tedavi düzenlenir, iyileştikten sonra işlem yapılabilir.
 • Ürodinamik incelemeyi etkileyen en önemli faktör hastanın işlem sırasında dışkılaması veya rektumun dışkı ile dolu olmasıdır. Bu nedenle işlemden hemen önce lavman yapılarak rektumun boşaltılması sağlanır.
 • Yumuşak ve ince bir kateter idrar kanalından mesaneye steril şartlarda yerleştirilerek hasta ürodinami cihazına bağlanır. Bir diğer ince kateter  rektuma yerleştirilir. Belirlenen hız ve miktarda sıvı hastanın mesanesine doldurulurken cihaz ölçümleri yapar. Dolum sonuna gelindiğinde hasta özel bir kaba idrarını yaptıktan sonra işlem tamamlanmış olur.

Biofeedback Eğitimi

 • Bazı hastalar idrar veya dışkı yaparken sfinkter kaslarını (boşaltımı kontrol eden kaslarını) tam olarak gevşetmeyi başaramazlar. Boşaltım tam olarak gerçekleşmediği için, geride idrar veya dışkı artığı kalır. Vücuttan atılması gereken bu artıklar, idrar yolu enfeksiyonu, idrar ve/veya dışkı kaçırma veya mesane bozukluğu gibi istenmeyen durumlara yol açabilir.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Çocuk Cerrahisi kliniğinde yapılan Biofeedback eğitiminde anüs bölgesine ve karın duvarına yapıştırılan elektrodlarla kas kasılmaları ölçülür. Hastaya bilgisayar ekranından çizgi film karakterleri izlettirilerek elektrod yardımı ile kas kasılmalarına entegre edilmiş oyunlar oynattırılır. Hastalar bu egzersizler sayesinde boşaltımı kontrol eden kaslarını fark ederek onları hem kasıp gevşetmeyi öğrenir, hem de kasları güçlendirir.
 • Biofeedback eğitimi yapan sistem Ürodinami cihazının bir aksesuarıdır. Ortalama olarak bir hafta aralıklarla yaklaşık 10 seans sonunda hastalardan başarılı sonuçlar alınmaktadır.