HASTALIKLAR

VARİKOSEL
 • Testisin içinde bulunduğu ve skrotum adı verilen torbalardaki toplar damarları genişlemesi ve geri akım oluşması durumuna varikosel denir.
 • Erkeklerde üreme sistemi, spermlerin üretim, depolama ve taşınmasından sorumludur. Spermler testislerde üretilir ve genital kanallarla taşınır ve spermler dışarı atılana kadar idrar yolunun bir bölümünde bekletilir.

NEDENLERİ NELERDİR?

 • Spermatik toplardamarlardaki kanın geriakışını engelleyen damarların yetersizliği ve ya yokluğu,
 • Solda spermatik toplardamarların sol böbrek venine girdiği açı dolayısıyla buradaki basıncın fazlalığı
 • Nadiren sol böbrekte kitleler ve retroperitondaki büyümüş lenf nodlarının basısı nedeniyle basınç artışı olması

SIKLIĞI NEDİR?

 • Genellikle anatomik farklılıklardan dolayı sol tarafta görülür. %90 sıklıkla solda, %2 sıklıkla sağda görülür. Sadece sağda görülen varikosellerde ek araştırma gereklidir.
 • Varikosel sıklığı ergenlik öncesi erkeklerde %2-11, ergenlik sonrası %15-16 olarak bildirilmiştir. Kısırlık nedeni ile başvuran hastalarda sıklığı %40’ lara varmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Özellikle ilerlemiş vakalarda ağrı en sık belirtidir.
 • Damarlardaki genişleme, bir süre sonra dışarıdan görülecek kadar belirginleşir ve damarlar aynı bacaklarda görülen varis benzeri bir şekil alabilir.

NASIL TANI KONULUR?

 • En önemli tanı aracı elle yapılan fizik muayenedir, ve yeterlidir. Varikosel büyüklüğüne göre 3 derecede sınıflanır. Grade III varikoseller dışarıdan görülür. Grade II varikoseller de muayene ile anlaşılabilirken, daha küçük varikosellerde skrotal dopler ultrason gerekebilmektedir. El muayenesinde saptanamayan varikosel ameliyat edilmemelidir.
 • Renkli skrotal dopler ultrasonografi ve tüm batın ultrasonografi ile tanı desteklenebilir, yumurtalık hacmi hesaplanabilir ve  beraberinde karın içi yer kaplayan bir durumun varlığı ekarte edilebilir.
 • Ergenlik döneminde her iki testis arasında %10-20 (2 cc) hacim farkı olması, geçmeyen ağrı, grade 3 varikosel cerrahi tedavi endikasyonlarındandır.
 • Varikosel acil bir durum değildir ve acil ameliyatı gerekmez.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

 • Açık ve laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edilebilir.
 • Varikosel ameliyatında teknik olarak en başarılı ve komplikasyon ihtimali en düşük yöntem mikrocerrahidir. Bu ameliyatın başarısı %99’un üzerindedir.
 • Diğer cerrahi yöntemlerde hidrosel (su fıtığı) riski %40’a, atardamar hasarı %5’e kadar çıkmaktadır.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde varikosel tedavisi genellikle kasıktan ameliyatla yapılmakla beraber kapalı olarak ta tedavi edilmektedir.

TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

 • Varikosel ilerlerse ve tedavi edilmezse,  testis boyutlarında azalma ve temel erkeklik hormonu olan testosteron yapımında bozukluklara da neden olabilir. Ayrıca varikosel, testislerde sıcaklık artışı ve toplardamardaki kanın organa geri akımı sonrası mikro dolaşımı etkileyerek sperm üretimini bozar; sayı, hareketlilik, yapı  ve döllenme  kapasitesini olumsuz etkiler. Erkek kısırlığının en sık görülen ve tedavi edilebilen nedenidir.