HASTALIKLAR

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NEDİR?
 • VEZİKOÜRETERAL REFLÜ NEDİR?
 • Vezikoüreteral reflü idrarın idrar torbasından böbreklere geri kaçmasıdır. Doğuştan görülen bir hastalıktır. Bu durum idrar yollarında iltihaplanmaya yol açarak böbreklere zarar verir. Kaçak çeşitli derecelerde olabilir. Kaçak derecesine göre daha doğuştan böbrekler zarar görmüş olabilir. Zaman içinde kaçak gerileyerek kaybolabilir. Bu dönem içinde hastanın çok iyi takip edilmesi gerekir.
 • NASIL TANI KONUR?
 • Anne karnında yapılan takip ultrasonografilerinde bebeğin böbreklerinde genişleme saptanırsa bebeğe kaçak olup olmadığını kontrol etmek için sonda takılarak ilaçlı film çekilerek tanı konabilir.   Anne karnında herhangi bir bozukluk saptanmasa bile tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalara da gene sonda ile ilaç verilerek film çekilir ve tanı konulur.
 • AMELİYAT GEREKLİ MİDİR ?
 • İleri dereceli reflüsü olan ve idrar yolu enfeksiyonu dolayısıyla böbrek hasarı engellenemeyen hastalarda cerrahi planlanır. Daha düşük dereceli reflüsü olan ve takibinde sorunu olmayan hastalar reflünün kendiliğinden kaybolma olasılığı olduğu için takip edilir.
 • AMELİYAT NASIL YAPILIR ?
 • Açık ve kapalı (sistoskopik) cerrahi teknikler mevcuttur. Çocuk cerrahisi ve çocuk nefroloji doktorlarının bulunduğu ortak bir toplantıda hangi yötemle ameliyat yapılacağına karar verilir. Kapalı yöntemde dış idrar yolundan kamerayla idrar torbasına girilerek kaçak olan idrar yolu  ağına iğne ile madde verilir. Açık yöntemde ise idrar torbası açılarak kaçak olan idrar yolu ağzı bulunur ve çeşitli cerrahi tekniklerle kaçağı önlemeye yönelik girişim yapılır. Göztepe Çocuk Cerrahisi kliniğinde açık-kapalı bütün cerrahi teknikler başarı ile uygulanmaktadır.
 • AMELİYATTAN SONRA BİZİ NELER BEKLİYOR ?
 • Ameliyattan hasta dış idrar yolunda ve ameliyat olan idrar yol/yollarında sondalarla çıkar. Ameliyat sonrası hasta Göztepe Çocuk Cerrahisi servisinde takip edilir. Sondalar hastanın durumuna göre 5-10 gün içinde çekilir. Sondalar çekildikten sonra ek sorun da yoksa hasta Göztepe çocuk cerrahisi ve çocuk nefroloji poliklinik kontrollerine çağırılarak taburcu edilir.
 • AMELİYATIN OLASI KOMPLİKASYONLARI NELERDİR ?
 • Ameliyattan sonra ameliyat bölgesinde şişlik görülebilir. Bu durum geçicidir.
 • Ameliyat bölgesinde kanama veya kan birikmesi (hematom) oluşabilir.
 • Ameliyat bölgesi enfekte olabilir (mikrop kapabilir).
 • Ameliyat yerinden fıtık gelişebilir.
 • Kaçak devam edebilir (bu olasılık kapalı yöntemde daha sık görülür).
 • Kaçak olan idrar yolu ağzında darlık gelişebilir.